Naše tance


Krucena

Patrí k starším párovým tancom, mierneho tempa. Začína predspevom tanečníka, ku ktorému sa pridávajú ostatní tanečníci, a pomalom tempe začínajú jednokročkou, prípadne dvojkročkou vodenie po priestore a neskôr krútenie na vnútornú nohu vľavo alebo vpravo. Časté je zrážanie a podtáčanie partnerky, tanec môže doprevádzať spev.

 

Čardáš

Patrí k najrozšírenejším tancom na Zemplíne. Ten zámutovský je charakteristický hlavne veľkým množstvom čapášov, prehadzovaním partnerky, prechytávaním rúk, podtočkami, striedaním motívov a veľkou improvizáciou. Zvyčajne začínal predspevom a jednokročkou alebo dvojkročkou, párové krútenie bolo v zatvorenom bočnom držaní, točilo sa váhou ale aj ťahom. V otvorenom držaní partner čapášoval a spolu s čerkaním ostrohov, dotváral rytmus celého tanca. V závere sa mohol vyskytovať treščak – vygradovanie tanca v rýchlom tempe.

 

Verbunk a Bašistovska

Typický novouhorský mužský tanec, vychádzajúci z tancov používaných pri verbovaní mládencov za vojakov. V Zámutove je viacero foriem verbunkov, v našom prevedení tancujeme hlavne sólový verbunk tzv. Višňovského a kruhový verbunk Baśistovsku. Sólový verbunk je improvizaćný tanec, ktorého cieľom je ukázať svoju šikovnosť pred muzikou a divákmi. Vyuźíva veľké množstvo ozdobných prvkov, zrazov, čapášov. Baśitovska je kruhový parobský verbunkový tanec charakteristický vytlieskavaním a ćapášmi na štvortaktovú melódiu.

 

Laškovi taňec

Laškovi taňec (lyžicový) je relatívne mladým tancom zo Zámutova, prinesený pravdepodobne z Ukrajiny. Ako prvý ho tancoval Andrej Benko. Využívajú sa pri ňom zopnuté lyžice, natočené k sebe spodnými časťami, s malou medzerou, pričom úderom o stehná, dlane, sáru vznikajú zaujímave rytmické variácie. Tanec je postavený práve na hre tanečníka s rytmom a zvyčajne sa tancuje na melódiu piesne Išla bym na taňec.

 

Družbovski

Patrí k obyčajovým, kruhovým mužským tancom, pričom neumožňuje veľkú mieru improvizácie. Tanec sa zvyčajne tancoval, keď starší družba doniesol partu na čakane k hosťom a tancoval sa na presne určenú melódiu a bol pretkávaný vtipným textom od staršieho družbu. Tanec využival podskoky a čapáše o stehná, vnútornú aj vonkajšiu sáru.

 

Fľaškovi taňec

Tiež patrí k obyčajovým tancom a po vojne nahradil Družbovski tanec. Narozdiel od neho však fľaskový tanec mohli tancovať aj dievčatá a tancuje sa aj mimo svadieb. Jedná sa o tancovanie ponad fľašu, alebo okolo nej, tak aby ju tanečníci neprevrátili. Fľašiek môže byť viac, tí šikovnejší tanečníci tancuju ponad dve alebo tri fľaše postavene na sebe.